POLÍTICA DE QUALITAT 

Geseme » POLÍTICA DE QUALITAT 

L'Alta Direcció de GESEME 1996 S.L es compromet a establir, implementar i mantenir actualitzada la següent política general de la qualitat:

En GESEME 1996 S.L hem fet una aposta decidida per la Qualitat, encaminada a establir un marc de diàleg amb els nostres clients i proveïdors, millorar els nostres sistemes de treball i, per tant, a aconseguir la satisfacció dels nostres clients. El nostre objectiu final és la diferenciació en el mercat mitjançant la qualitat creant un avantatge competitiu que ens permeti créixer empresarialment i aconseguir una posició de lideratge.

Com a base per a la creació del nostre Sistema de la Qualitat, hem triat un referencial internacional reconegut com és la norma UNE EN ISO 9001, que ens permet disposar simultàniament d'un punt de partida sòlid i d'un marc de desenvolupament flexible, en funció del nostre objectiu.

Per assolir el nostre propòsit, hem establert els següents principis de funcionament, sobre els quals gira el nostre Sistema de la Qualitat:

  • La fi del nostre treball és la satisfacció dels nostres clients, mitjançant el compliment dels seus requisits i expectatives, amb uns serveis de la més alta qualitat, que en tot cas compleixin amb els requisits aplicables a la nostra organització, brindant el més alt assessorament per tal de cobrir les necessitats de cada client, treballant només amb proveïdors fiables, que responguin degudament als nostres comandes, seleccionant la base de la qualitat dels seus productes i prestació de serveis, desenvolupant relacions duradores i fiables.
  • El compromís de millora contínua del nostre sistema de gestió de qualitat, basat en la planificació de la qualitat dels processos de serveis actuals i futurs.
  • El diàleg amb els nostres clients, personal i proveïdors, per detectar els eixos de millora en la qualitat dels nostres subministraments i processos.
  • La investigació i actuació sobre les causes dels problemes detectats, per prevenir-los i evitar la seva repetició, per la qual cosa mensualment realitzem revisions del sistema de qualitat, i anualment auditories de control.
  • La formació contínua del nostre personal.
  • Auditories de qualitat, per tal de verificar l'efectivitat del sistema.
  • Totes les persones que formem part de GESEME 1996 S.L. som els responsables de la Qualitat del nostre treball.
  • Aquesta política serà revisada anualment, per tal de verificar si és apropiada per al compliment dels objectius marcats i per al context i propòsit de l'organització.